ANIOŁ ŚMIERCI z Cmentarza na Rosie

ANIOŁ ŚMIERCI, na grobie Izy Salmonowiczówny (1877-1901), rzeźba L. Wasilkowskiego z 1903 r.

Tematyka galerii: